Skip to content Skip to navigation

Chương trình học Thạc sĩ và Tiến sĩ "Khoa học kỹ thuật thế kỉ 21" tại ĐH Osaka, Nhật Bản năm 2015

Kính gửi Quý Thầy/Cô, Anh/Chị,

 

Phòng Quan hệ Đối ngoại (QHĐN) kính gửi Quý Thầy/Cô, Anh/Chị thông tin về "Chương trình học Thạc sĩ và Tiến sĩ "Khoa học kỹ thuật thế kỷ 21" tại ĐH Osaka, Nhật Bản năm 2015".

 

Thông tin chi tiết, Quý Thầy/Cô, Anh/Chị vui lòng xem thông tin theo file đính kèm.

 

Phòng QHĐN kính chuyển Quý Thầy/Cô, Anh/Chị quan tâm đăng ký dự tuyển.

 

Trân trọng.

Phòng Quan hệ Đối ngoại

File đính kèm: