Skip to content Skip to navigation

Chương trình học sau đại học của ĐH Hosei (Nhật Bản) 2020

Chương trình học tập bậc thạc sĩ, tiến sĩ tại ĐH Hosei (Nhật Bản) dành cho sinh viên các ngành khoa học, công nghệ năm 2020.

Số lượng ứng viên:

- Thạc sĩ: 1 - 3 ứng viên

- Tiến sĩ: 1 - 3 ứng viên

Ứng viên bắt buộc phải có chứng chỉ ngoại ngữ (TOEFL iBT từ 72 trở lên; IELTS từ 5.5 trở lên, TOEIC 680 trở lên). Trường hợp không có chứng chỉ ngoại ngữ, phải có thư giới thiệu từ Trường xác minh năng lực tiếng anh tương đương trình độ quy định.

Một số mốc thời gian ứng viên lưu ý khi tham gia chương trình:

- Liên hệ với ĐH Hosei trước khi nộp hồ sơ để tìm supervisor phù hợp tại mail: hge@hosei.ac.jp trước ngày 18.3.2020

- Nộp bản câu hỏi  (theo mẫu đính kèm) trước ngày 20.3.2020

- Thời gian nộp hồ sơ: từ 11/4 - 20/4/2020 tại Hosei University, Graduate Schools Section
3-7-2 Kajino-cho, Koganei, Tokyo 184-8584, Japan. Ngoài bìa thư ghi rõ bằng màu đỏ: “Application documents for graduate school (IIST) enclosed”

- Thời hạn thông báo kết quả: 28.5.2020 lúc 10:00 sáng tại website http://iist.hosei.ac.jp/

- Thời gian đóng học phí nhập học: 28.5.2020 đến 09.6.2020

Lưu ý: ứng viên bắt buộc phải có thư giới thiệu của Trường/Khoa 

Thông tin chi tiết, vui lòng xem thêm nội dung đính kèm.