Skip to content Skip to navigation

Chương trình Học giả Fulbright Hoa Kỳ - ASEAN 2019

HỌC BỔNG Chương trình Học giả Fulbright Hoa Kỳ - ASEAN năm học 2020 – 2021 là cơ hội dành cho giảng viên các trường đại học, cán bộ cơ quan ngoại giao, cơ quan chính phủ, chuyên viên làm việc tại các khối tư nhân, viện nghiên cứu hoặc các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam. Ứng viên được chọn sẽ đến Hoa Kỳ để nghiên cứu học thuật hoặc chuyên môn trong thời gian 3-4 tháng vào học kỳ mùa xuân năm 2021 về những vấn đề quan trọng đối với mối quan hệ Hoa Kỳ - ASEAN đồng thời hữu ích cho các nước thành viên ASEAN. Chi tiết xem tại:

https://vn.usembassy.gov/education-culture/fulbright-program-vietnam/us-asean-fulbright-visiting-scholar/

 

APPLY NOW: The Fulbright U.S.–ASEAN Visiting Scholar Program 2020 is open to university faculty, foreign ministry or other government officials, and professional staff working in think tanks, NGOs, or the private sector in Vietnam. Applicants will conduct scholarly or professional research on priority issues to the U.S.-ASEAN relationship and ASEAN.  Selected Scholars will travel to the U. S. for 3 – 4 months during the Spring of 2021. For details and to apply: https://vn.usembassy.gov/education-culture/fulbright-program-vietnam/us-asean-fulbright-visiting-scholar/