Skip to content Skip to navigation

Chương trình Học bổng YSEALI dành cho cán bộ trẻ năm 2022

Phái đoàn Hoa Kỳ tại Việt Nam đang tìm kiếm các ứng cử viên cho Chương trình học bổng YSEALI dành cho cán bộ trẻ năm 2022 về chủ đề Thúc đẩy tinh thần công dân tích cực, Kinh tế, Quản trị và Xã hội, Phát triển Bền vững và Môi trường. Hạn nộp hồ sơ là ngày 15 tháng 11 năm 2021.

Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á (YSEALI) là chương trình quan trọng của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ nhằm thúc đẩy những mục tiêu chiến lược, thu hẹp các rào cản đối với thế hệ trẻ ở khu vực Đông Nam Á, và kết nối thế hệ trẻ này với Hoa Kỳ.

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chương trình này, xin vui lòng liên hệ:

Phòng Văn Hóa Thông Tin

Đại Sứ Quán Hoa Kỳ

Chương Trình Học Bổng YSEALI PFP

DuongHD@state.gov

LeMuonTK@state.gov