Skip to content Skip to navigation

Chương trình học bổng Toshiba 2019

Chương trình học bổng Toshiba nhằm hỗ trợ những học viên xuất sắc, có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, sẽ hoặc đang học chương trình Thạc sĩ/Tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) và có triển vọng trở thành những người lãnh đạo tiềm năng trong tương lai. Chương trình học bổng Toshiba năm 2019 sẽ cấp học bổng trong nước cho các học viên thuộc các ngành khoa học, kỹ thuật và các chuyên ngành khác. 

Chương trình học bổng Toshiba năm 2019 sẽ cấp năm (05) suất học bổng toàn phần trị giá 180,000 JPY/năm học và năm (05) suất học bổng bán phần trị giá 90,000 JPY/năm học.

Hạn chót nộp hồ sơ: 23/8/2019