Skip to content Skip to navigation

Chương trình học bổng toàn phần Thạc sĩ ngành Toán Kỹ thuật tại trường Đại học TU Dortmund, Đức

Phòng QHĐN kính chuyển thông tin về chương trình học bổng toàn phần Thạc sĩ ngành Toán Kỹ thuật tại trường Đại học TU Dortmund, Đức. Kính mời Quý Thầy Cô, đặc biệt là Quý Thầy Cô bộ môn Toán - Lý phổ biến thông tin đến các giảng viên, sinh viên quan tâm đăng ký tham gia.

 

Thông tin chi tiết, vui lòng xem file đính kèm.