Skip to content Skip to navigation

Chương trình học bổng Tiến sĩ của Đại học Hokkaido, Nhật Bản năm 2015

Phòng QHĐN có nhận được thông báo của Trung tâm Đào tạo tiền Tiến sĩ , ĐHQG-HCM  về  Chương trình học bổng Tiến sĩ của Đại học dành cho đối tượng có bằng Thạc sĩ hoặc sẽ có bằng Thạc sĩ trước tháng 3 năm 2015 hoặc tháng 9 năm 2015 Hokkaido, Nhật Bản năm 2015:

1. Ngành được cấp học bổng: Chemical Sciences and Engineering

2. Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 01/10/2014 đến ngày 31/10/2014

3.Chi tiết về Chương trình học và các yêu cầu cụ thể, xin vui lòng truy cập tại đây hoặc xem file đính kèm dưới đây.