Skip to content Skip to navigation

Chương trình học bổng thạc sĩ và tiến sĩ TEH-AC năm 2015

Chương trình học bổng thạc sĩ và tiến sĩ TEH-AC năm 2015 tại Thái Lan

Số lượng học bổng:

 - Chương trình Tiến sĩ: 50 suất

 - Chương trình Thạc sĩ: 10 suất

Hạn nộp hồ sơ trực tuyến: trước ngày 31/5/2015

Chi tiết quý Thầy/Cô, Anh/Chị vui lòng xem file đính kèm.

File đính kèm: