Skip to content Skip to navigation

Chương trình học bổng tại Hàn Quốc

Phòng QHĐN có nhận được thông tin học bổng dành cho bậc đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ từ Giáo sư YongSun Choi - Đại học Inje, Hàn Quốc.

 

Thông tin về Giáo sư và liên hệ gửi hồ sơ dự tuyển xem tại: http://bpm.inje.ac.kr/People/yongsunchoi.htm

 

Lưu ý: Học bổng nhận được là học bổng của chính phủ Hàn Quốc. Trường hợp ứng viên không nhận được học bồng từ chính phủ  Hàn Quốc thì ứng viên trúng tuyển sẽ được miễn học phí của ĐH Inje và GS YongSun Cho trả lương ứng viên trúng tuyển từ 500-600USD/tháng.

 

Phòng QHĐN xin chuyển thông tin trên đến quý Thầy/Cô, Anh/Chị có quan tâm được biết.