Skip to content Skip to navigation

Chương trình Học bổng Phát triển nguồn nhân lực JDS (Nhật Bản) Niên khóa 2023-2025

Học bổng JDS dành cho cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan nhà nước của Việt Nam có năng lực để theo học chương trình thạc sĩ giảng dạy bằng tiếng Anh trong thời gian 02 năm tại các trường đại học của Nhật Bản. Chương trình đào tạo sẽ trang bị những kỹ năng phân tích và quản lý hiện đại cho cán bộ để có thể thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước trong các lĩnh vực. Chương trình dự kiến tiếp nhận tối đa 45 học viên thạc sĩ cho niên khóa 2023-2025.

 

Thời hạn nộp hồ sơ giấy và hồ sơ online: Trước 17:00 ngày 27 tháng 02 năm 2023

 

Thông tin chi tiết về chương trình, điều kiện và hồ sơ đăng ký dự tuyển, vui lòng tham khảo tại đường link https://jds-scholarship.org/country/vietnam/apply_masters.html và công văn thông báo đính kèm. 

 

Thông tin liên hệ về chương trình: Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICE)/ Văn phòng Dự án học bổng JDS tại Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Việt - Nhật (VJCC), 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.
SĐT: 024 3934 7711/12                 Email: jds.vietnam@jice.org

File đính kèm: