Skip to content Skip to navigation

Chương trình học bổng Lý Quang Diệu

Phòng QHĐN thông tin về chương trình học bổng của Trường Chính sách công Lý Quang Diệu (Singapore). 

 

Hạn nộp hồ sơ: trước ngày 22/10/2018 để Phòng làm công văn đề cử lên ĐHQG-HCM

 

Thông tin chi tiết, xin vui lòng xem file đính kèm.

File đính kèm: