Skip to content Skip to navigation

Chương trình học bổng dành cho bậc học thạc sĩ, tiến sĩ tại Slovakia năm 2014

Phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN trân trọng thông báo về Chương trình học bổng dành cho các bậc học: đại học, thạc sỹ và tiến sỹ tại Slovakia năm 2014 (theo nội dung công văn số 09/TB-ĐTVNN về việc Thông báo tuyển sinh đi học tại Cộng hòa Slovakia năm 2014.)

 

Thời hạn nộp hồ sơ: trước ngày 28/4/2014

 

Thông tin chi tiết, Quý Thầy/Cô, Anh/Chị vui lòng xem file đính kèm.