Skip to content Skip to navigation

Chương trình học bổng China-AUN Scholarship (Chinese Government Scholarship – AUN Program)

P.QHĐN có nhận được thông báo về chương trình học bổng  China-AUN Scholarship (Chinese Government Scholarship – AUN Program) 2020/2021.  Đây là chương trình học bổng toàn phần được thành lập bởi Bộ Giáo dục Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa dành cho Mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á - AUN để tài trợ cho sinh viên, giảng viên và các nhà nghiên cứu từ các quốc gia ASEAN sang Trung Quốc học tập nhằm mục đích tăng cường trao đổi học thuật giữa Trung Quốc và các thành viên ASEAN.

Số lượng học bổng: 30 suất.

 

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại tài liệu đính kèm