Skip to content Skip to navigation

Chương trình GCRF networking grants with the UK researchers

Chương trình ứng tuyển tham gia tổ chức các sự kiện giữa các trường đại học tại các quốc gia đang phát triển và đối tác tại Anh. Chương trình thuộc khuôn khổ Quỹ Nghiên cứu Thách thức Toàn cầu (UK Government’s Global Challenges Research Fund - GCRF) Chính phủ Anh tài trợ cho những nghiên cứu hàng đầu nhằm giải quyết thách thức ở các nước đang phát triển.

 

Điều kiện tham gia:

Ứng cử viên tham gia thuộc tất các lĩnh vực, chuyên ngành. Đơn dự tuyển phải tập trung vào việc xây dựng các mạng lưới hợp tác. Do đó, proposals phải là sự hợp tác giữa 01 nhà nghiên cứu tại quốc gia đang phát triển và 01 nhà nghiên cứu tại Anh.

Các ứng cử viên tham gia phải:

- Có bằng PhD hoặc có kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan.

- Chứng minh được kinh nghiêm nghiên cứu

- Là cán bộ cơ hữu tại các cơ sở đào tạo giáo dục.

 

Kinh phí tài trợ: Kinh phí tài trợ tối đa là 25,000 pounds.

 

Thời hạn nộp hồ sơ: ngày 08 tháng 8 năm 2018

 

Thông tin chi tiết về chương trình vui lòng tham khảo tại website:

https://acmedsci.ac.uk/grants-and-schemes/grant-schemes/gcrf-networking-grants

Hướng dẫn nộp hồ sơ vui lòng xem tại website: https://acmedsci.ac.uk/file-download/66246708