Skip to content Skip to navigation

Call for Individual Fellowships under the Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)

Phòng QHĐN có nhận được thông tin về chương trình học bổng Nghiên cứu Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) 2019. 

Chương trình học bổng dành cho đối tượng đã có bằng Tiến sĩ hoặc có ít nhất 4 năm kinh nghiệm làm nghiên cứu toàn thời gian.

Hạn chót nộp hồ sơ: 11/9/2019 (17.00 giờ Bỉ).

Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo tại đường dẫn http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/individual-fellowships_en hoặc liên hệ email EAC-MSCA-COMMUNICATION@ec.europa.eu.