Skip to content Skip to navigation

Các chương trình học bổng thạc sĩ, tiến sĩ tại Nhật Bản, HongKong, Canada

Phòng Quan hệ Đối ngoại kính gửi đến quý Thầy/Cô thông tin các Chương trình học bổng:

 

 1. Chương trình học bổng Tiến sĩ Hong Kong năm 2016- 2017

 2. Chương trình học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ Vanier National Graduate Institute for Policy Studies - GRIPS tại Nhật năm 2015- 2016

 3. Chương trình học bổng Tiến sĩ Vanier CGS tại Canada năm 2015- 2016

 4. Chương trình học bổng Thạc sĩ Khoa học Y tế và Tiến sĩ Khoa học Y sinh tại Nhật năm 2016

 

Chi tiết theo file đính kèm.

Trân trọng