Skip to content Skip to navigation

Các chương trình học bổng tại Đức của cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức DAAD cho Việt Nam năm 2019

Kính gửi các đơn vị thành viên và trực thuộc,

 

Đại học Quốc gia TP.HCM có nhận được thông báo từ Trung tâm Thông tin của Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức DAAD về các chương trình học bổng tại Đức năm 2019.

Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo tại đường dẫn: www.daad-vietnam.vn/scholarship

 

ĐHQG-HCM trân trọng chuyển thông tin đến quý đơn vị và đề nghị quý đơn vị phổ biến thông tin đến các đối tượng có quan tâm.