Skip to content Skip to navigation

Brochure giới thiệu Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Phòng Quan hệ Đối ngoại giới thiệu phiên bản brochure mới cập nhật.

Trân trọng,

Phòng Quan hệ Đối ngoại