Skip to content Skip to navigation

[AUF] Hội nghị về “Đổi mới sáng tạo xã hội” - Paris, 02-04/10/2019

Kính gửi quý Thầy/Cô,

Phòng Quan hệ Đối ngoại có nhận được thông tin từ ĐHQG.HCM về Hội nghị Pháp ngữ “Đổi mới sáng tạo xã hội” lần thứ nhất,

Thời gian: từ 02 đến 04/10/2019.

Địa điểm: Paris

 

Hội nghị do Văn phòng Thanh niên Pháp-Québec, Canada (OFQJ) chủ trì, phối hợp cùng nhiều tổ chức khác như: Liên hiệp Văn phòng Thanh niên Quốc tế tỉnh Québec (LOJIQ), Canada; Cục Thanh niên Quốc tế (BIJ) vùng Wallonie-Bruxelles, Bỉ; Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF); Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF); vùng Ile-de-France, Pháp, v.v.

Mục đích của hội nghị:
- Trao đổi về những cơ hội, thách thức cũng như nhu cầu cấp thiết về xã hội và môi trường tại địa phương mình đang sống, nhằm khuyến khích phát triển sáng kiến và cam kết cộng đồng
- Chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và học hỏi lẫn nhau trong việc xây dựng các giải pháp “đổi mới sáng tạo xã hội” hiện có tại mỗi địa phương
- Hình thành mạng lưới để tương trợ và phát triển các hướng hợp tác quốc tế về đổi mới sáng tạo trong cộng đồng Pháp ngữ

Chủ đề của Hội nghị:
- Văn hoá trong vai trò là động lực phát triển của các địa phương
- Ứng dụng công nghệ số trong giáo dục
- Các hình thức mới nhằm phát triển tinh thần trách nhiệm công dân
Trong mọi chủ đề và hoạt động của hội nghị sẽ chú trọng yếu tố bình đẳng nam-nữ.

 Đối tượng tham gia:
- Chủ trì một hoặc nhiều dự án về đổi mới giáo dục, dân chủ, văn hoá hay xã hội
Dự án có đề xuất giải pháp mới để đáp ứng tốt hơn nhu cầu xã hội trong các chủ đề nêu trên, vốn còn chưa được giải quyết thoả đáng trong thực tế hiện nay
- Có nguyện vọng trao đổi, chia sẻ, học hỏi và giao lưu với những nhà đổi mới sáng tạo khác trên thế giới (sử dụng tiếng Pháp)
- Đại diện cho một hiệp hội, tổ chức cộng đồng, cơ quan nhà nước hoặc doanh nghiệp,… có thể hậu thuẫn cho quá trình phát triển dự án về sau trong cộng đồng Pháp ngữ quốc tế

Thủ tục đăng kí:
Ứng viên điền hồ sơ đăng kí trực tuyến theo đường dẫn tại thông báo gốc của OFQJ: https://www.ofqj.org/premieres-rencontres-francophones-de-linnovation-sociale-2019-participants-francophones/

Hạn chót: 14/07/2019.

Vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm hoặc liên hệ để biết thêm chi tiết, mời liên hệ:
TS. Nguyễn Tấn Đại, Trưởng đại diện Văn phòng AUF tại TPHCM.
Email: nguyen.tan.dai@auf.org
Số điện thoại: 028 3827 9550 (Ext 104); 0989 064 951

Phòng Quan hệ Đối ngoại mời quý Thầy/Cô có quan tâm đăng ký.

Trân trọng,
Phòng Quan hệ Đối ngoại