Skip to content Skip to navigation

[AUF] Chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực SV và CB-GV

Chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực sinh viên và cán bộ - giảng viên do Tổ chức Đại học Pháp ngữ AUF tổ chức, thông tin chi tiết như sau:
 
Trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực sinh viên và cán bộ giảng viên thông qua mạng lưới các Trung tâm Công nghệ Giáo dục Pháp ngữ (CNF) và Trung tâm Hướng nghiệp Pháp ngữ (CEF) của AUF, Trung tâm CNF-CEF HCM kính gửi quý trường/viện danh mục các chuyên đề hỗ trợ theo nhu cầu, phiên bản 1, áp dụng từ tháng 11/2023, truy cập trực tuyến tại địa chỉ: https://bit.ly/cnf-cef-hcm_catalog.
 
Danh mục này hiện có: 
 • 9 chuyên đề dành cho sinh viên thuộc 4 lĩnh vực:
  • Tư vấn và hướng dẫn tìm việc làm
  • Bồi dưỡng, đào tạo năng lực bổ trợ
  • Chứng chỉ chuyên nghiệp
  • Tiền ươm tạo khởi nghiệp
 • 10 chuyên đề dành cho cán bộ giảng viên, thuộc 4 lĩnh vực:
  • Kĩ năng tổng hợp
  • Sử dụng CNTT&TT trong giảng dạy
  • Sử dụng CNTT&TT trong nghiên cứu
  • Quản lí dự án
Cách sử dụng danh mục:
 • Trung tâm CNF-CEF HCM hỗ trợ tổ chức các khoá tập huấn hay buổi seminar theo nhu cầu của các trường/viện thành viên AUF tại khu vực phía Nam.
 • Mỗi trường/viện có thể đề nghị hợp tác thực hiện một hay nhiều chuyên đề khác nhau cho sinh viên và/hoặc cán bộ giảng viên của đơn vị mình. Đơn vị nào chủ động trong khâu tổ chức, có nguồn kinh phí đối ứng và có khả năng tiếp đón một phần học viên từ các trường/viện trong mạng lưới AUF sẽ được ưu tiên.
 • Hình thức hợp tác:
  • AUF hỗ trợ mời báo cáo viên phù hợp với từng chuyên đề (và trả thù lao theo khung phí hợp tác hữu nghị hiện hành).
  • AUF và đơn vị chủ nhà cùng thảo luận thiết kế chương trình và phối hợp truyền thông.
  • Đơn vị chủ nhà phụ trách các khâu: xin phép, tuyển người học, hậu cần, kĩ thuật, cùng các khoản chi phí phát sinh khác nếu có (như phiên dịch Pháp-Việt, chi phí công tác khi báo cáo viên ở xa đến...)
 • Các bước thực hiện:
  • Đơn vị có nhu cầu tham khảo chi tiết các chuyên đề hỗ trợ được mô tả trong danh mục (kể cả hồ sơ báo cáo viên): https://bit.ly/cnf-cef-hcm_catalog
  • Với chuyên đề nào đáp ứng nhu cầu, cán bộ điều phối điền phiếu đề nghị hợp tác theo mẫu (tải về tại: bit.ly/cnf-cef-hcm_form)
  • Sau khi phiếu đề nghị hợp tác đã được điền thông tin, kí tên, đóng dấu đầy đủ, cán bộ điều phối gửi phiếu (bản scan) cho cô Nguyễn Thị Hương (nguyen.thi.huong@auf.org)
  • Sau khi tiếp nhận phiếu đề nghị hợp tác, AUF sẽ liên hệ với cán bộ điều phối để thảo luận, lên chương trình chi tiết và phối hợp triển khai.