Skip to content Skip to navigation

[ASEA-UNINET] Chương trình học bổng tài trợ Ernst Mach Grant 2024/2025

 Thông tin chương trình học bổng tài trợ Ernst Mach-Grant 2024/2025:
 
Các loại học bổng được cấp:
1. Full PhD Grant:
  • Đối tượng: NCS muốn hoàn tất Tiến sĩ tại Áo; đủ điều kiện nhập học và đã hoàn tất chương trình đào tạo ở trường đại học ngoài nước Áo.
  • Thời gian cấp học bổng: 36 tháng
  • Độ tuổi: 35 tuổi trở xuống.
  • Giá trị học bổng: 1,250  EUR/tháng, hỗ trợ di chuyển tối đa 1,000 EUR và hỗ trợ trao đổi 300 EUR/ tháng
2. Postdoc Grant:
  • Đối tượng: NCS sau tiến sĩ (postdoc) đang giảng dạy và nghiên cứu tại các trường đại học thành viên của ASEA-UNINET tại Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand, hoặc Vietnam
  • Thời gian cấp học bổng: 3 tới 9 tháng
  • Độ tuổi: 45 tuổi trở xuống.
  • Giá trị học bổng:  1,250  EUR/tháng và hỗ trợ di chuyển tối đa 1,000 EUR
Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh chuyên môn và/hoặc tiếng Đức.

Quy trình tuyển chọn:
Ứng viên trải qua 2 vòng tuyển chọn:
1/ Ứng viên đăng ký và nộp hồ sơ trực tuyến tại trang web www.scholarships.at. Chuyên gia ASEA-UNINET đánh giá hồ sơ dựa trên các yêu cầu của chương trình. Yêu cầu chi tiết về hồ sơ chi tiết tham khảo tại trang web https://grants.at/en/?=MzAwODNfMzE3MjZfMQ==Hạn chót nộp hồ sơ trực tuyến: 01/3/2024.
2/ Các hồ sơ đạt yêu cầu sẽ trải qua vòng phỏng vấn trực tiếp với chuyên gia.
Kết quả cuối cùng do Bộ Giáo dục, Khoa học và Nghiên cứu Liên bang Áo quyết định.
 
Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo trang web của chương trình tại https://grants.at/en/?=MzAwODNfMzE3MjZfMQ==; hoặc liên hệ anh Hà Minh Trường, Ban Đối ngoại và Phát triển dự án, ĐHQG-HCM qua email hmtruong@vnuhcm.edu.vn.