Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Các thông báo của phòng

Tiếng Việt

Chương trình Học bổng Chevening của Chính phủ Anh 2015-2016

Phòng QHĐN có nhận được thông báo về Chương trình Học bổng Chevening của Chính phủ Anh 2015-2016 : Chi tiết vui lòng xem tại website: https://chevening.tal.net/vx/lang-en-GB/mobile-0/channel-1/appcentre-2/brand-2/user-11389/xf-23c09d6c9a21/wid-1/candidate/so/pm/1/pl/5/opp/113-Vietnam-Chevening-Scholarships/en-GB Trân trọng. Phòng Quan hệ Đối ngoại

Chương trình học bổng Tiến sĩ của Đại học Hokkaido, Nhật Bản năm 2015

Phòng QHĐN có nhận được thông báo của Trung tâm Đào tạo tiền Tiến sĩ , ĐHQG-HCM về Chương trình học bổng Tiến sĩ của Đại học dành cho đối tượng có bằng Thạc sĩ hoặc sẽ có bằng Thạc sĩ trước tháng 3 năm 2015 hoặc tháng 9 năm 2015 Hokkaido, Nhật Bản năm 2015: 1. Ngành được cấp học bổng: Chemical Sciences and Engineering 2. Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 01/10/2014 đến ngày 31/10/2014 3.Chi tiết về Chương trình học và các yêu cầu cụ thể, xin vui lòng truy cập tại đây hoặc xem file đính kèm dưới đây.

Hợp tác với Khu Công nghệ Phần mềm, ĐHQG-HCM

Trường Đại học Công nghệ thông tin (UIT ) là một trường thành viên của Đại học Quốc gia TP. HCM, có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao góp phần tích cực vào sự phát triển của nền công nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam, đồng thời tiến hành nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thông tin tiên tiến, đặc biệt là hướng vào các ứng dụng nhằm góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. UIT định hướng xây dựng theo mô hình đại học nghiên cứu trên nền tảng của đại học số hóa. Khu Công nghệ Phần mềm (ITP) là đơn vị thuộc ĐHQG-HCM có nhiệm...

Trang

Subscribe to RSS - Thông báo