Skip to content Skip to navigation

Học bổng

Tiếng Việt

Các chương trình học bổng của các Trường Đại học Ý, Thái Lan

Kính gửi Quý Thầy/Cô, Phòng QHĐN trân trọng thông báo đến Quý Thầy/Cô về các chương trình học bổng như sau: - Học bổng của Trường Đại học Trento, Ý: http://ict.unitn.it/application/ict_doctoral_school . - Học bổng của Đại học King Mongkut's University of Technology Thonburi, Thái Lan : http://global.kmutt.ac.th/admissions/scholarship . Quý Thầy/Cô quan tâm vui lòng xem file đính kèm. Trân trọng.

Thông báo các chương trình học bổng

Kính gửi Quý Thầy/Cô, Phòng QHĐN trân trọng thông báo đến Quý Thầy/Cô về các chương trình học bổng như sau: - Văn bản số 146/ĐTTTS, ngày 18/11/2015: Chương trình học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ và chương trình chuyên ngành tại Trường ĐH Hokkaido, Nhật Bản năm 2016. - Văn bản số 2104/ĐHQG-QHĐN, ngày 18/11/2015: Chương trình học bổng Ireland. - Văn bản số 2099/ĐHQG-QHĐN, ngày 17/11/2015: Lập đề xuất dự án tham gia chương trình Eramus+. Quý Thầy/Cô quan tâm vui lòng xem file đính kèm. Trân trọng.

Các chương trình học bổng thạc sĩ, tiến sĩ tại Nhật Bản, HongKong, Canada

Phòng Quan hệ Đối ngoại kính gửi đến quý Thầy/Cô thông tin các Chương trình học bổng: 1. Chương trình học bổng Tiến sĩ Hong Kong năm 2016- 2017 2. Chương trình học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ Vanier National Graduate Institute for Policy Studies - GRIPS tại Nhật năm 2015- 2016 3. Chương trình học bổng Tiến sĩ Vanier CGS tại Canada năm 2015- 2016 4. Chương trình học bổng Thạc sĩ Khoa học Y tế và Tiến sĩ Khoa học Y sinh tại Nhật năm 2016 Chi tiết theo file đính kèm. Trân trọng

Chương trình học bổng thạc sĩ và tiến sĩ TEH-AC năm 2015

Chương trình học bổng thạc sĩ và tiến sĩ TEH-AC năm 2015 tại Thái Lan Số lượng học bổng: - Chương trình Tiến sĩ: 50 suất - Chương trình Thạc sĩ: 10 suất Hạn nộp hồ sơ trực tuyến: trước ngày 31/5/2015 Chi tiết quý Thầy/Cô, Anh/Chị vui lòng xem file đính kèm.

Chương trình thực tập quốc tế tại Viện Thông tin Quốc gia Nhật Bản (NII) lần 1 năm 2015

Chương trình thực tập quốc tế tại Viện thông tin quốc gia Nhật Bản (NII) lần 1 năm 2015 NII sẽ cung cấp cơ hội thực tập từ 2 đến 6 tháng cho các ứng viên. Sau khi kết thúc chương trình và hoàn thành báo cáo thực tập, thực tập viên sẽ được cấp giấy chứng nhận của Viện Thông tin Quốc gia Nhật Bản. Chi tiết quý Thầy/Cô vui lòng xem thông tin bên dưới hoặc tham khảo tại website: http://www.nii.ac.jp/Internship/Guidelines/1st_call_of_2015_internship_webpage.html Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc xét chọn hồ sơ, ngoài nội dung hồ sơ cần nộp theo yêu cầu của chương trình quý Thầy/Cô vui lòng gửi...

Tuyển sinh đi học tại Trung Quốc năm 2015

Kính gửi: - Quý Thầy/Cô, /Chị; - Phòng CTSV, Phòng Quan hệ Đồi ngoại có nhận được văn bản về việc: Tuyển sinh đi học tại Trung Quốc năm 2015 dành cho bậc học đại học và sau đại học: . Chi tiết Quý Thầy/Cô, Anh/Chị xem tại: https://qlhc.uit.edu.vn/download/447de5c00c8fc006b89026c5b099b93c8335 Thời hạn nộp hồ sơ dự tuyển: trước ngày 23/3/2015 Phòng QHĐN xin thông báo đến Thầy/Cô, Anh/Chị có quan tâm được biết và kính đề nghị Phòng Công tác Sinh viên chuyển thông tin trên đến các bạn sinh viên có quan tâm đăng ký dự tuyển. Trân trọng.

Chương trình học bổng tại Hàn Quốc

Phòng QHĐN có nhận được thông tin học bổng dành cho bậc đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ từ Giáo sư YongSun Choi - Đại học Inje, Hàn Quốc. Thông tin về Giáo sư và liên hệ gửi hồ sơ dự tuyển xem tại: http://bpm.inje.ac.kr/People/yongsunchoi.htm Lưu ý: Học bổng nhận được là học bổng của chính phủ Hàn Quốc. Trường hợp ứng viên không nhận được học bồng từ chính phủ Hàn Quốc thì ứng viên trúng tuyển sẽ được miễn học phí của ĐH Inje và GS YongSun Cho trả lương ứng viên trúng tuyển từ 500-600USD/tháng. Phòng QHĐN xin chuyển thông tin trên đến quý Thầy/Cô, Anh/Chị có quan tâm được biết.

Chương trình Học bổng Chevening của Chính phủ Anh 2015-2016

Phòng QHĐN có nhận được thông báo về Chương trình Học bổng Chevening của Chính phủ Anh 2015-2016 : Chi tiết vui lòng xem tại website: https://chevening.tal.net/vx/lang-en-GB/mobile-0/channel-1/appcentre-2/brand-2/user-11389/xf-23c09d6c9a21/wid-1/candidate/so/pm/1/pl/5/opp/113-Vietnam-Chevening-Scholarships/en-GB Trân trọng. Phòng Quan hệ Đối ngoại

Chương trình học bổng Tiến sĩ của Đại học Hokkaido, Nhật Bản năm 2015

Phòng QHĐN có nhận được thông báo của Trung tâm Đào tạo tiền Tiến sĩ , ĐHQG-HCM về Chương trình học bổng Tiến sĩ của Đại học dành cho đối tượng có bằng Thạc sĩ hoặc sẽ có bằng Thạc sĩ trước tháng 3 năm 2015 hoặc tháng 9 năm 2015 Hokkaido, Nhật Bản năm 2015: 1. Ngành được cấp học bổng: Chemical Sciences and Engineering 2. Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 01/10/2014 đến ngày 31/10/2014 3.Chi tiết về Chương trình học và các yêu cầu cụ thể, xin vui lòng truy cập tại đây hoặc xem file đính kèm dưới đây.

Trang

Subscribe to RSS - Học bổng