Skip to content Skip to navigation

Học bổng

Tiếng Việt

Thông tin về 4 Chương trình Học bổng Tiến sĩ đặc biệt tại Trường European University Institute (EUI), Ý

Kính gửi Quý Thầy/Cô, Anh/Chị,

Phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN trân trọng chuyển đến quý Thầy/Cô, Anh/Chị thông tin về 4 Chương trình Học bổng Tiến sĩ đặc biệt tại Trường European University Institute (EUI), Ý.

Thời hạn gửi hồ sơ xin học bổng: nộp hồ sơ trực tuyến tại http://goo.gl/0je4y4 trước 31/01/2014.

Chi tiết Quý Thầy/Cô, Anh /Chị vui lòng xem file đính kèm. 

Phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN xin thông báo đến Quý Thầy/Cô, Anh /Chị có quan tâm đăng ký dự tuyển.

Chương trình học bổng Đài Loan của Bộ Giáo dục Đài Loan 2014.

P.QHĐN có nhận được thông tin về chương trình học bổng Đài Loan của Bộ Giáo dục Đài Loan tại Đài Loan năm 2014. Cụ thể:

1. Số lượng: 23 suất
2. Đối tượng: dành cho ứng viên Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ

3. Giá trị học bổng:

Học bổng được cấp trong 04 năm đối với chương trình Cử nhân, 02 năm đối với chương trình Thạc sĩ hoặc 04 năm đối với chương trình Tiến sĩ

Thông tin chi tiết về học bổng bao gồm các ngành học được cấp, hồ sơ và cách thức – thời hạn nộp hồ sơ vui lòng cập nhật trong tập tin đính kèm.

Trang

Subscribe to RSS - Học bổng