Skip to content Skip to navigation

Quy định về quản lý và xét duyệt Cán bộ, công chức, viên chức đi công tác nước ngoài của ĐHQG-HCM

File đính kèm: