Skip to content Skip to navigation

Diễn đàn tình nguyện viên quốc tế PSU lần 1 "The 1st International Volunteer Forum"

Diễn đàn tình nguyện viên quốc tế PSU lần 1 "The 1st International Volunteer Forum" dành cho sinh viên, nhân viên từ các trường đại học, thảo luận về chủ đề vai trò của tình nguyện viên trong bối cảnh khủng hoảng toàn cầu và hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. 

 

Thời gian diễn ra chương trình: 9g00 - 17g00, ngày 15/9/2022.

Hình thức: Trực tiếp tại trường Đại học Prince of Songkla (Hatyai Campus) và trực tuyến qua Zoom.

Chủ đề: Roles of Volunteering in Global crisis toward Sustainable Development. 

Đường link đăng ký tham dự.

 

Thông tin chi tiết về chương trình, vui lòng tham khảo thêm tại tài liệu đính kèm hoặc liên hệ địa chỉ email: volunteercenter.psu@gmail.com